Kết luận buổi làm việc triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của các xã Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Khao Mang năm 2020; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện năm 2020
Ngày xuất bản: 13/04/2020 12:00:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết