ĐẢNG BỘ HUYỆN MÙ CANG CHẢI

NHIỆM KỲ 2020-2025

 

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nông Việt Yên

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

 

2

Giàng A Vừ

Phó bí thư TT, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nông Việt Yên

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

 

2

Giàng A Vừ

Phó bí thư TT, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

4

Nguyễn Tiến  Quân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

5

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

6

Hảng A Ký

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch MTTQVN huyện

 

 

7

Phạm Văn Quynh

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

 

 

8

Đặng Tuấn Hùng

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra

 

 

9

Đào Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

 

 

10

Vừ A Câu

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nông Việt Yên

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

 

2

Giàng A Vừ

Phó bí thư TT, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

4

Nguyễn Tiến  Quân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

5

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

6

Hảng A Ký

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch MTTQVN huyện

 

 

7

Phạm Văn Quynh

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

 

 

8

Đặng Tuấn Hùng

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra

 

 

9

Đào Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

 

 

10

Vừ A Câu

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 

 

11

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

12

Phạm Tiến Lâm

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

 

 

13

Sùng Thị Mỷ

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

 

 

14

Giàng A Ly

Bí thư Huyện đoàn

 

 

15

Nguyễn Tiến Tuấn

Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra

 

 

16

Khang Thị Mào

Phó chủ tịch MTTQ huyện

 

 

17

Hoàng Thị Hương

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

18

Nguyễn Anh Thủy

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

19

Trần Văn Lịch

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Thị trấn

 

 

20

Tạ Anh Tuấn

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

 

 

21

Trương Đăng Hùng

Trưởng phòng Lao động TB&XH

 

 

22

Sùng A Lù

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

 

23

Đỗ Hồng Thành

Chính trị viên Ban CHQS huyện

 

 

24

Nguyễn Tư Khoa

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ

 

 

25

Nguyễn Mạnh Hùng

Chánh án Tòa án nhân dân

 

 

26

Vừ Thị Tình

Phó viện trưởng Viện kiểm sát

 

 

27

Trịnh Thế Bình

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hóa

 

 

28

Sùng A Dê

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có

 

 

29

Lương Văn Thư

Bí thư Đảng ủy xã Cao Phạ

 

 

30

Trần Minh Phượng

Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn

 

 

31

Phạm Đức Thịnh

Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông

 

 

32

Chang Thế Sửu

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt

 

 

33

Lê Ngọc Minh

Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình

 

 

34

Giàng A Vàng

Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải

 

 

35

Sùng Thành Công

Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Chế Cu Nha

 

 

CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

 

 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.164; 0216. 3878.168; 0216. 3878.171 

 

Fax

02163.878.184 

 

Chánh Văn phòng

Đ/c Trần Ngọc Hiệp

 

Phó chánh Văn phòng

1. Đ/c Thào A Páo

2. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hạnh

3. Đ/c Lê Xuân Dũng

 

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC – NỘI VỤ

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.109 

 

Fax

02163.878.184 

 

Thủ trưởng

Đ/c Phạm Văn Quynh

 

Phó thủ trưởng

1. Đ/c Phạm Thị Phượng

2. Đ/c Hoàng Hải Lăng

3. Đ/c Lương Thị Tưởng

 

 

CƠ QUAN KIỂM TRA – THANH TRA

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.166 

 

Fax

02163.878.184 

 

Thủ trưởng

Đ/c Đặng Tuấn Hùng

 

Phó thủ trưởng

1. Đ/c Nguyễn Tiến Tuấn

2. Đ/c Giàng A Sùng

 

 

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.170 

 

Fax

02163.878.184 

 

Trưởng ban

Đ/c Đào Thị Thu Thủy

 

Phó trưởng ban

1. Đ/c Đồng Gia Nghĩa

2. Đ/c Thào A Páo

 

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.167 

 

Fax

02163.878.184 

 

Trưởng ban

Đ/c Hảng A Ký

 

Phó trưởng ban

Đ/c Sa Thị Ngần

Đ/c Vàng A Chu

 

                                             ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHỐI ĐẢNG

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

 

Địa chỉ

Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.124

 

Giám đốc

Đ/c Đào Thị Thu Thủy

 

Phó giám đốc

Đ/c Trần Quang

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết