BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT - XD

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Nguyễn Cảnh Minh Giám đốc  
2 Nguyễn Đình Sơn Phó Giám đốc  
       

 

 TRUNG TÂM PTQĐ

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Phạm Chí Cường Giám đốc  
       
       

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 LÊ XUÂN DƯƠNG Quyền Giám đốc  
 2 LƯƠNG VĂN HÒA Phó Giám đốc  
3 HỜ A CỚ Phó Giám đ  
4 CỨ THỊ NU Phó Giám đốc

 

 

ĐỘI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 HỒ HỒNG VINH Đội trưởng  

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 NGUYỄN CAO THẮNG Giám đốc  
 2 NGUYỄN TIẾN PHÚ Phó Giám đốc  
3 GIÀNG A CỦ Phó Giám đốc  

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 PHẠM THỊ THÚY HIỀN Giám đốc  
 2 VŨ XUÂN HẢI Phó Giám đốc  
3 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Phó Giám đốc  

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết