XÃ CHẾ TẠO
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Chế Tạo, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Sùng A Chống Chủ tịch  01658449248
 2  Giàng A Thênh Phó Chủ tịch  
       
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết