XÃ PÚNG LUÔNG
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Vàng Bua Tủa Chủ tịch  0942124082
 2  Điền Thị Say Phó Chủ tịch  
       
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết