XÃ NẬM KHẮT
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Thào A Páo Chủ tịch  0949045416
 2 Giàng A Dê Phó Chủ tịch  
 Lý A Sử Phó Chủ tịch  

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết