XÃ NẬM CÓ
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Có Thái, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại: 02163.504.014
Email:  namcomcc@gmail.com

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Lò Ngọc Thắng Chủ tịch  01687391896
 2  Sùng A Cu Phó Chủ tịch

 0945045427

3 Hờ A Chỉnh Phó Chủ tịch  

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết