XÃ MỒ DỀ
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Nả Háng A, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:   02163.504.555
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Hảng Đình Thu Chủ tịch  
 2  Mùa A Páo Phó Chủ tịch  
       
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết