XÃ LAO CHẢI
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Dào Xa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Giàng A Lử Chủ tịch  0919774829
 2  Giàng A Chú Phó Chủ tịch  
       
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết