UBND XÃ LA PÁN TẨN
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Vàng A Dờ Chủ tịch  
 Giàng Xú Rùa Phó Chủ tịch  
       
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết