XÃ KIM NỌI
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Kháo Giống, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 Mùa A Súa Chủ tịch  0917684002
 2  Chang A Hồ Phó Chủ tịch  
       
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết