XÃ HỒ BỐN
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 Sùng A Bình  Chủ tịch  0946938105
 2 Giàng A Sỷ  Phó Chủ tịch  
       
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết