XÃ DẾ XU PHÌNH
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Dế Xu Phình A, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 Giàng A Sầu Chủ tịch  
 2  Chang A Sồng Phó Chủ tịch  
     
       
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết