XÃ CAO PHẠ
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Tà Chơ, Xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Vàng A Chái Chủ tịch  01272496665
 2 Thào A Thênh Phó Chủ tịch  
 3  Tô Văn Học Phó Chủ tịch  

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết