THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  0293.878.194
Email:  ubndthitranmucangchai@gmail.com

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Đỗ Công Chúng Chủ tịch  0976686064
2 Lê Xuân Dương Phó Chủ tịch  
       

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết