• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ké hoạch tổ chức hoạt động vui tết trung thu năm 2017
Ngày xuất bản: 30/09/2017 1:53:06 CH

 Tập tin đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH KHÁC

 • Kế hoạch số 48/KH-UBND về phòng, chống bệnh dại ở người năm 2020
 • Kế hoạch số 47/KH-UBND về triển khai, thực hiện chỉ tiêu và kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngân sách địa phương năm 2020
 • Kế hoạch 41/KH-UBND về triển khai công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã năm 2020
 • Kế hoạch số 38/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 40/KH-UBND về triển khai, áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 36/KH-UBND về thực hiện chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
 • Kế hoạch 34/KH-UBND về tổ chức tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 33/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 30/KH-UBND về nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng
 • Kế hoạch số 32/KH-UBND về thu ngân sách từ đất năm 2020
 • Kế hoạch số 31/KH-UBND về chi tiết thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Quyết định 3376 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 12/02/2020 về kiểm tra công vụ và cải cách hành chính đối với UBND các xã, các đơn vị trường học năm 2020
 • Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm A(H5N1) trên gia cầm và ở người
 • Kế hoạch triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường sau tết năm 2020
 • Kế hoạch số 206-KH/HU ngày 13/12/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về miền đất và con người Mù Cang Chải "Đoàn kết, thân thiên, trách nhiệm, nghĩa tình"
 • Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 24/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
 • Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 25/10/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 50-NQ/TW, Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII
 • Kế hoạch 178/KH-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tham gia gian hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019
 • Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 08/10/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
 • kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019" trên địa bàn huyện
 • kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019" trên địa bàn huyện
 • Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và khám chữa bệnh cho nhân dân tại tuyến xã
 • Kế hoạch 171/KH-UBND, ngày 11/9/2019 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạp và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "Tín dụng đen"
 • Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2019
 • Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước năm 2019
 • Kế hoạch 167/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai Cuộc thi "Thanh niên Yên Bái với công tác Cải cánh hành chính nhà nước" theo Kế hoạch số 36/KHPH-TĐTN ngày 19/8/2019 của Sở Nội vụ - Tỉnh đoàn Yên Bái
 • Kế hoạch số 165/KH-UBND, ngày 05/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức lễ phát động ra quân khai hoang ruộng bậc thang năm 2019
 • Kế hoạch số 164/KH-UBND, ngày 04/9/2049 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện các nội dung kết luận sau thanh tra
 • Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tỉnh Yên Bái
 • 31-60 of 254<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 20.07.2024

  chương trình phát thanh 19.07.2024

  chương trình phát thanh 18.07.2024