• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch huyện Mù Cang Chải năm 2018
Ngày xuất bản: 11/04/2018 7:10:25 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH KHÁC

 • Kế hoạch số 199-KH/HU ngày 26/9/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2019
 • Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"
 • Kế hoạch sô 160/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020
 • Kế hoạch sô 159/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc khai hoang ruộng bậc thang năm 2019
 • kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn đo lường, chất lượng xăng, dầu trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch 157/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2019 - 2025
 • Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện 6 tháng cuối năm 2019
 • Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai thực hiện lập hồ sơ, tổ chức thẩm định xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, năm 2019
 • Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việ triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức lễ trao tặng mũ bảo hiểm của Tập đoàn Be Group
 • Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2020 - 2025
 • Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện Kế hoạch số 179-KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 98-KH/TU ngày 30/7/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với ván bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
 • Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 • Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chực thực hiện phòng trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức huyện Mù Cang Chải thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025
 • Kế hoạch số 148/HK-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
 • Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thu thập thông tin thị trường lao động huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030
 • Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân hướng tới dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
 • Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
 • Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019
 • Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổ chức Lễ phát động ra quân trồng rừng năm 2019 gắn với trồng hoa bản địa dọc Quốc lộ 32 phục vụ phát triển du lịch
 • Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 17/7/2019 về việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn trình tự quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác
 • Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện về truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc trồng một số loại hoa bản địa dọc Quốc lộ 32
 • kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sụ nghiệp bảo vệ môi trường
 • Kế hoạch 132/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019
 • Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)
 • Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc triển khai lập hồ sơ di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
 • Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc Tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" trong đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • 61-90 of 254<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 20.07.2024

  chương trình phát thanh 19.07.2024

  chương trình phát thanh 18.07.2024