• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp sáp nhập bản tổ dân phố trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 13/07/2018 2:38:58 CH

 Tập tin đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH KHÁC

 • Kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2018- 2021
 • Kế hoạch phòng chống bệnh dại Động Vật năm 2018
 • Kế hoạch tham gia hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ XIII năm 2018
 • Kế hoạch tuyên truyền vận động tổ chức thực hiện làm chuồng trại chăn nuôi dự trữ và trường thức ăn cho gia súc năm 2018
 • Kế hoạch chỉ đạo giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên năm 2018
 • Kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện trên đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái năm 2018
 • Kế hoạch hành động về dinh dưỡng huyện Mù Cang Chải đến năm 2020
 • Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018
 • Kế hoạch tổ chức lễ hội khám phá Danh Thắng Quốc gia ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoath động du lịch Mùa nước đổ năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động số 111-KH/HU ngày 06/02/2018 của huyện ủy Mù Cang Chải về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
 • Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2018 của huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động du lịch Mùa nước đổ năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2018
 • Kế hoạch hoạt động phòng chống các bệnh về mắt và giải phóng Mù Lòa trên địa bàn huyện năm 2018
 • Kế hoạch triển khai hoạt động công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức Của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
 • Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2018
 • Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch công tác quản lý nhà nước thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
 • Kế hoạch triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt I năm 2018
 • Kế hoạch chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục xãNậm Có giai đoạn 2018 -2020
 • Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2018
 • Kế hoạch tổ chức Ngày Chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân huyện Mù Cang Chải năm 2018
 • Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch thành lập đội bóng nhi đồng và đội Chạy việt dã huyện tham gia thi đấu tại tỉnh Yên Bái năm 2018
 • 121-150 of 254<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 20.07.2024

  chương trình phát thanh 19.07.2024

  chương trình phát thanh 18.07.2024