• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/9/2016 của chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 30/09/2017 1:57:14 CH

 Tập tin đính kèm: Tải về