• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kế hoạch hưởng ứng và Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Ngày xuất bản: 10/06/2018 3:29:59 CH

Tập tin đính kèm: Tải về 

KẾ HOẠCH KHÁC

 • Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch số 115-KH/HU ngày 07/12/2022 của huyện ủy Thực hiện chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 27/9/2022 của ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
 • Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của tỉnh ủy
 • Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
 • Kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX , nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thông báo công bố, công khai về việc điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2020 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch của UBND huyện Mù Cang Chải về thực hiện kế hoạch 138/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đo thị trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch 80 của UBND huyện về tổng kết Đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2016-2020
 • Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020
 • Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch số 73/KH-UBND về mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch số 71/KH-UBND về hoạt động phòng, chống các bệnh về mắt và giải phóng mù lòa năm 2020
 • Kế hoạch số 69/KH-UBND về kế hoạch tổ chức dạy học trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường đê phòng, chống dịch bệnh COVID-19, năm học 2019-2020
 • Kế hoạch số 70/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em nâng cao tầm vóc Người Việt Nam huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch 51 của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 67/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch 66/KH-UBND về triển khai thi hành Luật chăn nuôi
 • Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh , nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020
 • Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2020
 • Kế hoạch 63 của UBND huyện về tiêm phòng vắc xin cho gia súc và phun tiêu độc khử trùng phòng, chống cúm gia cầm đợt 1 năm 2020 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
 • Kế hoạch 61/KH-UBND Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020
 • Kế hoạch số 60/KH-UBND về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2020
 • Kế hoạch số 62/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 58/KH-UBND về tiếp nhận và cách ly y tế tập trung của tình huống 2 khi có trường hợp nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn và chuẩn bị cho tình huống nguy cơ dịch lan rộng
 • Kế hoạch số 52/KH-UBND về Tổ chức hội thi "Hòa giải viên giỏi" huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch 55/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ về Khoa học công nghệ huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 50/KH-UBND về hỗ trợ phát triển sản xuất ngô vụ Xuân hè huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch 51/KH-UBND về phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • 1-30 of 254<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 20.07.2024

  chương trình phát thanh 19.07.2024

  chương trình phát thanh 18.07.2024