CÔNG TÁC QUY HOẠCH

 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đoàn Kim Tiến và bà Nguyễn Thị Tuyết
 • Quyết định 1067 của UBND huyện về công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Giàng Thị Chù
 • Quyết định 1066 của UBND huyện về công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Giàng Cắng Dơ
 • Quyết định 1065 của UBND huyện về công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Thào Mào Giao và bà Lù Thị Ninh
 • Quyết định 1064 của UBND huyện về công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Giàng A Thông và bà Thào Thị Mảy
 • Quyết định 1063 của UBND huyện về công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Hoàng Thị Ly
 • Quyết định 1062 của UBND huyện về công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Cứ A Sà và bà Chang Thị Dùa
 • Quyết định 1061 của UBND huyện về công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Cứ A Chù và bà Sùng Thị Dinh
 • Quyết định số 2128/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát quỹ đất trên địa bàn xã Khao Mang
 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở huuwx Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Quyết định điều chỉnh diện tích thu hồi đất để xây dựng công trình cầu La Phu Khơ đi quốc lộ 32 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình sân chơi thể thao truyền thống tại trung tâm xã Dế Xu Phình huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đất đai cây cối hoa màu và các khoản hỗ trợ để thực hiện xây dựng công trình sân chơi thể thao truyền thống tại trung tâm xã Dế Xu Phình huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Công văn công bố công khai dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Mù Cang Chải đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
 • Báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Quyết định ông nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đát đai cây cối hoa màu và các khoản hỗ trợ để thực hiện dự án xây dựng: Trường PTDTBT tiểu học và THCS Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải
 • Quyết định thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải
 • Quyết định thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường PTDT bán trú tiểu học Cao Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải
 • Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường thiệt hại về đất đai, cây cối hoa màu và các khoản hỗ trợ để thực hiện dự án xây dựng: Trường PTDT bán trú tiểu học Cao Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo quản lý các quỹ đất do công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái bàn giao từ công trình thủy điện Khao Mang, Khao Mang Thượng trên địa bàn xã Khao Mang, Lao Chải, huyện Mù Cang Chả
 • Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc
 • 1-30 of 35<  1  2  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết