UBND huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác giải nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
16/06/2023 3:09:00 CH
4196 lượt xem
In Đọc bài

 Chiều ngày 16/6/2023, UBND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023. Dự và chủ trì có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo; Bí thư, Chủ tịch 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng số kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 là 78 tỷ 731 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư là 50 tỷ 983 triệu đồng. Vốn sự nghiệp là 27 tỷ 748 đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 6 tỷ 750 triệu đồng.

 

Lãnh đạo UBND huyện chủ trì hội nghị Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023

Để tháo gỡ khó khăn trong công việc giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn. Huyện Mù Cang Chải đã giành phần lớn thời gian để lãnh đạo các xã, thị trấn phát biểu thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia như: Chủ chương về hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo; công trình thủy lợi; đường giao thông nông thôn; các trường học, xây dựng nhà văn hoá… tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân các nguồn vốn và triển khai các công trình, dự án trên địa bàn các xã.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn phải nghiêm túc triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia; xây dựng, phân công nhiệm vụ chi tiết, trong đó làm rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công rõ người, rõ việc để tổ chức thực hiện. Các ngành chắc năng của huyện và các xã phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo đảm bảo tiến độ, tham mưu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình làm nhà cho hộ nghèo. Phòng Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc, trong thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng vốn thực hiện chương trình. Chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ đủ điều kiện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã giao vốn năm 2023 của các Chương trình MTQG. Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn đã được giao và thực hiện, giải ngân; cụ thể hóa cơ chế chính sách theo thẩm quyền phân cấp; chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

 

Hồng Mỷ 

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 44<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết