Mù Cang Chải kiên cố hóa gần 48 km đường giao thông nông thôn
30/06/2023 8:46:00 SA
2256 lượt xem
In Đọc bài

 Năm 2023, huyện Mù Cang Chải có kế hoạch kiên cố hóa 75 km đường giao thông nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm đã kiên cố hóa được gần 48 km đường giao thông nông thôn đạt gần 64% kế hoạch.

 

Nhân dân xã Lao Chải làm đường giao thông nông thôn. (Ảnh trên)

 

Các cơ quan giúp đỡ, phụ trách xã cùng Nhân dân xã Lao Chải bê hóa đường giao thông nông thôn ( Ảnh trên)

 Để hoàn thành chương trình, kế hoạch này, ngay tư đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhất là Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp cùng với các xã trên địa bàn huyện tổ chức rà soát và khảo sát các tuyến đường cần thiết để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện huy động các nguồn lực, như nguồn vốn đầu tư và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ xi măng, huy động Nhân dân xã hội hóa một phần và đóng góp ngày công để triển khai thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2023… Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2023 các xã trên địa bàn huyện đã kiên cố hoá được 47,79/75km đường giao thông nông thôn đạt 63,7% so với kế hoạch giao. Trong đó đường loại 1 là 21,49/27km đạt 79,6% so với kế hoạch; đường loại 2 là 26,3/48km đạt 54,8% so với kế hoạch.

Việc kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao lưu trao đổi, buôn bán hang hóa nhằm góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho địa phương và phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 44<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết