Mù Cang Chải đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019.

 Chiều ngày 18/12/2019 Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Đức – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện.

 

Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019

Năm 2019 huyện Mù Cang Chải tiếp tục quản lý, triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch trong Đồ án, Đề án xây dựng nông thôn mới, đã điều chỉnh gần 15 nghìn m2 đất chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trường học, quy hoạch khai hoang ruộng bậc thang là 136,6ha. Đầu tư 93,536 tỷ đồng để kiên cố hoá các công trình chuyển tiếp, kiên cố mới và duy tu bảo dưỡng được 38 công trình giao thông theo tiêu chuẩn. Từ nguồn lực hỗ trợ bằng tiền mặt và xi măng nhân dân đã kiên cố hoá được 25km đường giao thông nông thôn, 45km đường liên thôn bản và 42km đường ngõ xóm. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới đạt 80%. Huyện đã đầu tư 53,743 tỷ đồng để xây lát kiên cố hoá 37 công trình thuỷ lợi; đầu tư 23,862 tỷ đồng để xây dựng nhà lớp học và các công trình phụ trợ cho các trường học. 9/13 xã có nhà văn hoá xã được bố trí đầy đủ các trang thiết bị vật chất đảm bảo cho hội họp, vui chơi cho nhân dân. Mạng lưới y tế tiếp tục được duy trì và củng cố, có 9/13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, xoá được 135 nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân.

 

Người dân xác định mình là chủ thể trong xây dựng NTM, nên đã tích cực làm đường giao thông nông thôn.

Đối với phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, hiện nay huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích gieo trồng cây có hạt đạt 11.050ha, sản lượng lương thực có hạt đạt gần 45 nghìn tấn, tăng 6,9% so với năm 2018. Tổng đàn gia chính đạt trên 69,7 nghìn con, đàn gia cầm đạt 199,44 nghìn con. Trồng mới được gần 475ha rừng, khai hoang được 107ha ruộng bậc thang. Giải quyết việc làm mới cho 1.610 lao động.

Về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, huyện Mù Cang Chải đã chi trả trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất cho gần 13.600 lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng, cấp phát trên 63 nghìn thẻ BHYT cho nhân dân. Trong năm tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt 11,04%; công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được BCĐ huyện quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện như: làm trên 1.000 nhà vệ sinh, 222 chuồng nuôi nhốt gia súc. Ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường đã được nâng lên.

Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Đến nay trên địa bàn huyện có 1 xã đạt 12 tiêu chí là xã Nậm Khắt, 4 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, còn lại các xã đạt từ 6 – 8 tiêu chí.

 

Đồng chí Vũ Tiến Đức – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019

Trong thời gian tới BCĐ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đó là: các cấp, các ngành trong toàn huyện cần phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì các tiêu chí đã đạt được, không để xảy ra tình trạng bị giảm tiêu chí đã đạt. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công, nguyên vật liệu, hiến đất để kiên cố hoá đường giao thông nông thôn, ưu tiên vốn tập trung xây dựng cơ bản tại các xã, bản dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai giải ngân hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất; tạo việc làm mới cho lao động nông thôn, phấn đấu 100% đảng bộ, chính quyền các xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng. Thực hiện hoàn thành và đạt các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra./.

Mạnh Cường

Các tin khác:

1-5 of 32<  1  2  3  4  5  6  7  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết