Chế Cu Nha tập trung vận động người dân xây dựng nông thôn mới
20/03/2024 2:33:00 CH
1217 lượt xem
In Đọc bài

 Để từng bước hoàn thiện các tiêu chí Quốc gia trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với một năm 01 bản về nông thôn mới. Thời gian qua, Cấp uỷ chính quyền và sự đồng lòng chung sức của Nhân dân, Chi bộ khu dân cư bản Chế Cu Nha đã có giải pháp cụ thể phát huy vị trí vai trò của người dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thiết thực góp phần xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn xã.

Cán bộ cùng dân thực hiện điện thắp sáng đường quê tại bản Chế Cu Nha

Chi bộ bản Chế Cu Nha đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lấy sự tiên phong, gương mẫu của Cấp ủy và từng đảng viên làm nòng cốt tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tch cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư như làm chuồng trại ra xa nhà, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, không thả rông gia súc, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Để tập hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... chủ động lập kế hoạch, sáng tạo nhiều cách làm hay, sáng kiến đem lại hiệu quả cao. Điển hình như các tổ chức Đoàn, Hội với công trình, phần việc góp phần tham gia các tiêu chí nông thôn mới như: Đoạn đường Phụ nữ tự quản, Đường Nông dân tự quản và mới nhất Đoàn Thanh niên với công trình “Thắp sáng đường quê” được thực hiện trong ngày cuối tuần cùng dân tại khu dân cư bản Chế Cu Nha.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng mục tiêu xây dựng mỗi năm hoàn thành 01 bản đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất  và phát triển kinh tế - xã hội cho Nhân dân xã Chế Cu Nha nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung./.

A Đảng

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 44<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết