DANH SÁCH CÁC NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

DANH SÁCH CÁC NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HUYỆN MÙ CANG CHẢI    
               
STT Tên nhà nghỉ Số lượng phòng Số lượng chỗ nghỉ Địa chỉ Ghi chú    
I Nhà nghỉ tư nhân       Điện thoại    
1 Nhà nghỉ Suối Mơ 20 43 Tổ 4 Thị trấn MCC      
2 Nhà Nghỉ Sơn Ca 10 22 Tổ 4 Thị trấn MCC      
3 Nhà nghỉ Mool 1 8 16 Tổ 5 Thị trấn MCC      
4 Nhà nghỉ Mool 2 14 30 Tổ 7 - Thị trấn MCC      
5 Nhà nghỉ Quang Minh 7 14 Tổ 5 Thị trấn MCC      
6 Nhà nghỉ Quang Minh 2 6 13 Tổ 8 - Thị trấn MCC      
7 Nhà Nghỉ Giang Vĩnh 8 20 Tổ 3 Thị trấn MCC      
8 Nhà nghỉ Hải Nguyễn 4 8 Tổ 5 Thị trấn MCC      
9 Nhà nghỉ Hương Giang 6 12 Tổ 6 Thị trấn MCC      
10 Nhà nghỉ Trung Kiên 4 8 Tổ 2 Thị trấn MCC      
11 Nhà nghỉ Bưu điện 5 10 Tổ 5 Thị trấn MCC      
12 Nhà nghỉ Duy Vũ 16 50 Tổ 7 - Thị trấn MCC      
13 Nhà nghỉ Thành Công 18 40 Tổ 3 Thị trấn MCC      
14 Nhà nghỉ Tu Hà 5 10 Tổ 6 - Thị trấn MCC      
15 Nhà nghỉ Lộ Anh 6 12 Tổ 1 - Thị trấn MCC      
II Nhà nghỉ cộng đồng            
1 Ông Nông Văn Phích   20 Tổ 9 - Thị trấn MCC      
2 Ông Nông Văn Êm   20 Tổ 9 - Thị trấn MCC      
3 Hòa Linh   20 Tổ 9 - Thị trấn MCC 0915 512 581  0979 44 55 78    
4 Ông Tòng Văn Dơn   20 Tổ 10 - Thị trấn MCC      
5 Ông Lò Văn Hà   10 Tổ 9 - Thị trấn MCC      
6 Ông Lương Văn Lanh   10 Tổ 9 - Thị trấn MCC 0166 7020 358    
7 Nhà nghỉ Sanh-Nhơn   40 Tổ 10 - Thị trấn MCC 0127 5600 921    
8 Ông Lò Văn Đôi   12 Tổ 10 - Thị trấn MCC      
9 Ông Lương Văn Thim   12 Tổ 10 - Thị trấn MCC      
10 Ông Lương Văn Tư   40 Tổ 10 - Thị trấn MCC 0127 377 2213    
11 Bà Lò Thị Chi   18 Tổ 9 - Thị trấn MCC      
12 Ông  Lò Văn Sáu   20 Tổ 9 - Thị trấn MCC 0972 157 397    
13 Ông Tòng Văn Lả   20 Tổ 9 - Thị trấn MCC      
14 Ông Lương Văn Pản   25 Tổ 9 - Thị trấn MCC      
15 Ông Lương Văn Lượng   20 Tổ 10 - Thị trấn MCC 01245 33 6663 0972 878 214    
16 Ông Lò Văn Ly   14 Tổ 9 - Thị trấn MCC      
17 Bà Nông Thị Phương   18 Tổ 10 - Thị trấn MCC      
18 Lò Văn Quý    20 Tổ 10 - Thị trấn MCC 1685179642    
19 Gà Tre   50 Tổ 2 - Thị trấn MCC      
20 Long Hiên   40 Tổ 2 - Thị trấn MCC      
21 Quang Hiền   40 Tổ 2 - Thị trấn MCC      
22 Tú Kiên   10 Tổ 2 - Thị trấn MCC      
23 Trung Lâm   12 Tổ 6 - Thị trấn MCC 01699 540 559    
24 Thắng Cường   10 Tổ 7 - Thị trấn MCC 01666 727 999    
Tổng   39        
Ngoài các Nhà nghỉ tư nhân và nghỉ cộng đồng trên địa bàn thị trấn còn nhiều nhà để quý khách nghỉ ngủ cùng với gia đình.    
     
               
               
               
               
             
     

Các tin khác:

1-5 of 22<  1  2  3  4  5  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết