Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với huyện Mù Cang Chải khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở.

Ngày 10/9/2021,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở năm 2021 cho các đồng chí cấp ủy cơ sở của các Tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; về phía huyện có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện và đông đủ các đồng chí cấp ủy cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Đồng chí Hoàng Mạnh Hà – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Huyện uỷ Mù Cang Chải mong muốn huyện và Trung tâm chính trị tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho lớp bồi dưỡng, thực hiện quy trình bồi dưỡng ngắn gọn và thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch covid-19; Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng phối hợp tốt với giảng viên theo dõi, quản lý lớp bồi dưỡng nghiêm túc; Giảng viên phát huy tối đa kinh nghiệm truyền đạt kiến thức cho các đồng chí Cấp ủy cơ sở; Mỗi đồng chí cấp ủy cơ sở cần nghiêm túc tiếp thu bài giảng để sau lớp học sẽ có thêm kinh nghiệm và giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở thuận lợi và hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 khi tham gia bồi dưỡng.

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày, các đồng chí Cấp ủy cơ sở tham dự lớp bồi dưỡng sẽ được phổ biến, quán triệt các chuyên đề chính như: Cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; Công tác của Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chi bộ cơ sở; Công tác của Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở; Nghiệp vụ công tác đảng viên ở cơ sở; Xử lý tình huống trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở hiện nay; Cấp ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; Cấp uỷ cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về chức trách, nhiệm vụ của Cấp ủy cơ sở; kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng. Qua đó, giúp các đồng chí Cấp uỷ cơ sở nắm vững, áp dụng vào thực tiễn công tác đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong thời gian tới cũng như nhiệm kỳ.

A Lù

Các tin khác:

26-30 of 2602<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết