Yên Bái Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kế hoạch Trợ lý ảo hỗ trợ sẽ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức
01/03/2024 2:42:00 CH
1727 lượt xem
In Đọc bài

 Chiều ngày 01/3/2024, Yên Bái đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, Trợ lý ảo hỗ trợ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các sở, ngành và 9 huyên thị, trong toàn tỉnh.  Dự và chỉ đạo tại điểm cầu huyện Mù Cang Chải có đồng chí Sùng A Chua - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Mù Cang Chải

Tại hội nghị lãnh đạo Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã thông qua kế hoạch triển khai, Trợ lý ảo hỗ trợ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái trong việc hỏi/đáp các nội dung, thông tin liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh; tư vấn pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Phạm vi thí điểm là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; một số đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Dự kiến 9.735 người tương ứng với 9.735 tài khoản đã được tạo lập và tích hợp SSO. Thời gian thí điểm: Từ tháng 02/2024 đến hết tháng 06/2024.

Để triển khai nội dung này, trước ngày 13/3/2024, các sở, ban, ngành của tỉnh và Ury ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thống kê, cung cấp các thông tin, dữ liệu, số liệu, văn bản liên quan theo ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực; văn bản chỉ đạo điều hành; các quy hoạch, đề án liên quan đến ngành, lĩnh vực; dữ liệu thống kê, số liệu chuyên ngành, dữ liệu phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương… và danh mục các câu hỏi tình huống của đơn vị, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh để tổng hợp và cập nhật dữ liệu lên nền tảng Trợ lý ảo.

Việc cập nhật dữ liệu, cung cấp thông tin tài khoản Trợ lý ảo, tích hợp hệ thống Đăng nhập dùng chung của tỉnh (SSO) với hệ thống Trợ lý ảo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng Trợ lý ảo sẽ được sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai.

Các cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản thực hiện việc truy cập nền tảng Trợ lý ảo phục vụ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, sử dụng, đặt câu hỏi, thực hiện huấn luyện Trợ lý ảo thường xuyên hàng ngày; tổng hợp danh sách các câu hỏi, các lần truy cập, truy vấn nền tảng Trợ lý ảo, báo cáo cơ quan, đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc thí điểm./.

Hồng Mỷ

 

đã tặng

Các tin khác:

61-65 of 3719<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết