Xã La Pán Tẩn gặp mặt tân binh trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an

 Sáng ngày 03/02/2023, Đảng ủy, HĐND, UBND xã La Pán Tẩn đã tổ chức buổi gặp mặt các tân binh trước khi lên đường làm nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Cấp ủy phụ trách xã, lãnh Đảng ủy – HĐND – UBND và đoàn thể xã La Pán Tẩn. Năm nay La Pán Tẩn có 5 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, trong đó 4 tân binh chính thức, 01 tân binh dự bị, trong số 4 tân binh chính thức có 02 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.