Xã Kim Nọi hỗ trợ gia đình chiến sĩ mới sản xuất vụ mùa năm 2022

 Nhằm hỗ trợ kịp thời các gia đình có con em lên đường nhập ngũ năm 2022 sản xuất vụ mùa cho kịp thời vụ. Ngày 21/06/2022, Hội phụ nữ xã Kim Nọi đã tham mưu với Đảng Uỷ xã Kim Nọi chỉ đạo các ngành Đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ giúp đỡ gia đình ông Giàng Chứ Ly bản Lao Phu Khơ sản xuất vụ mùa, đây là một trong số các hộ có con lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự năm 2022. 

 

Cán bộ công chức và lực lượng vũ trang xã giúp hộ gia đình ông Ly nhổ mạ.

Tham gia hỗ trợ gia đình ông Giàng Chứ Ly sản xuất (gieo cấy) vụ mùa hè thu năm 2022, có 32 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh, niên và lực lượng vũ trang của xã. Sau một ngày tham gia với sự nhiệt tình, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang đã giúp gia đình ông Ly cấy hoàn thành 0,4ha ruộng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

 

Cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang giúp gia đình ông Ly cấy lúa.

Có thể nói đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa và thiết thực của Cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành Đoàn thể xã Kim Nọi đối với hộ gia đình ông Giàng Chứ Ly nói riêng cũng như các gia đình có con tham gia nghĩa vụ Quân sự. Là việc làm tạo niềm tin tưởng tuyệt đối vào Cấp uỷ, chính quyền địa phương của Nhân dân. Cũng qua hoạt động đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội đối với các gia đình có con tham gia nghĩa vụ Quân sự.

                                                                               CTV  Đỗ Loan

Các tin khác:

1-5 of 2550<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết