Xã Khao Mang ra mắt bản đạt chuẩn Nông thôn mới tại bản Khao Mang.
06/01/2023 11:22:00 SA
2273 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày mùng 6/1/2023, tại bản Khao Mang, xã Khao Mang đã tổ chức Lễ ra mắt và công bố quyết định công nhận bản Nông thôn mới cho bản Khao Mang. Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Tiến Quân - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND; đồng chí Hảng A Ký - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan phụ trách giúp đỡ xã, cấp ủy chính quyền xã và đông đảo bà con Nhân dân bản Khao Mang

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Quân – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định Công nhận Bản đạt chuẩn nông thôn mới cho bản Khao Mang xã Khao Mang.

Sau thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bản Khao Mang đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia giữ vai trò chủ thể, Nhân dân đã chủ động đóng góp công sức, tiền của, hiến công, hiến kế, đồng thời lựa chọn các tiêu chí rễ làm trước, khó làm sau và tính đến 31/12/2022 bản được Ban chỉ đạo xây dựng các tiên chí nông thôn mới của huyện, xã chấm hoàn thành 15/15 tiêu chí nông thôn mới. Cụ thể qua 10 năm xây dựng các tiêu chí nông thôn mới Bản Khao Mang đã được đầu tư trên 5 tỷ 554 đồng kinh phí. Trong đó; Ngân sách tỉnh, huyện: 4 tỷ135 triệu đồng, chiếm 74,5%; Vận động xã hội hóa từ các nguồn là 262 triệu 340 nghìn đồng, chiếm 4,72%; Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội: 820 triệu đồng, chiếm 14,7%; Nhân dân đóng góp: 355 triệu 600 nghìn đồng, chiếm 6,4%. Mặc dù là một bản vùng cao còn gặp nhiều khó khăn nhưng qua nguồn vốn đã giúp bản thực hiện tốt và hoàn thành các tiêu chí, góp phần giúp bản thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Quân – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hảng A Ký – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng bản Khao Mang.

Tại buổi Lễ ra mắt và công bố quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Tiến Quân - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trao quyết định công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới và tặng hoa chúc mừng bản. Đồng thời ghi nhận những kết quả mà bản Khao Mang đạt được trong công tác xây dựng và hoàn thành 15/15 tiêu chí, đưa xã Khao Mang có 2/8 bản về đích nông thôn mới. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới bản và xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng Nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xác định đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, là yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình; Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025 gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, tăng cường phát triển sản xuất trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên các sản phẩm; Tiếp tục thành lập và phát triển bền vững các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo; Chủ động huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trong đó trọng tâm là phát triển, kiên cố hoá hệ thống đường giao thông nông thôn và các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân; Làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, công nghệ thông tin; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Chú trọng thực hiện tốt việc thu gom xử lý nước thải, chất thải, bao gói thuốc bảo vệ thực vật..., tích cực trồng cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển các mô hình thôn, bản sáng - xanh - sạch - đẹp, kết hợp giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên.

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh liên quan đến lễ ra mắt, công bố quyết định công nhận bản Khao Mang đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại lễ ra mắt và công bố quyết định công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới các ngành của huyện và các cơ quan phụ trách giúp đỡ xã đã tặng hoa chúc mừng những thành quả mà bản đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới, đồng thời xã Khao Mang đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới của bản.

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

76-80 of 3712<  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết