Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
27/09/2023 4:18:00 CH
3929 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 27/09/2023, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng năm 2023. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu tháng đầu năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 135, ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND, ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 12/12/2022 của Huyện ủy; Kế hoạch số 132-KH/HU ngày 10/3/2023 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 của Huyện ủy; Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2023 và các nghị quyết của HĐND huyện. Đặc biệt là làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã khu IV để giúp Nhân dân sớm ổn định đời sống, nhất là công tác khắc phục trường học, trạm y tế, làm nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng, các tuyến đường bị sạt lở do thiên tai…

Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực có hạt 9 tháng đầu năm ước đạt 43.430 tấn, đạt 92% kế hoạch, đạt 96,5% so với cùng kỳ; nghiệm thu 119 cơ sở chăn nuôi, tổng kinh phí giải ngân 2 tỷ 397 triệu đồng; triển khai trồng 70 hạ cây lê theo dự án liên kết trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả ôn đới; tổng đàn gia súc ước đạt 87.000 con đạt 95,4% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 3.450 tấn, đạt 78,4% so với kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng kỳ; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch về phát triển đường giao thông nông thôn năm 2023. Trong 9 tháng, đã kiên cố hoá được 60,42/75km đường giao thông nông thôn đạt 80,6% so với kế hoạch giao"; mở mới 3,4 km đường đất (Bề rộng mặt đường 3,5m).Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 735,3 tỷ đồng, đạt 117,9% dự toán tỉnh, đạt 116,8% dự toán huyện giao. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 84,2 tỷ đồng, đạt 55,8% dự toán tỉnh và 53,7% dự toán huyện giao (Bao gồm: thu cân đối ước đạt 76,2 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất ước đạt 8,0 tỷ đồng), kịp thời cấp bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh, chi đầu tư phát triển, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tổng chi ngân sách tháng 9 ước đạt 50 tỷ đồng, thực hiện 9 tháng ước đạt 572 tỷ đồng đạt 95,3% dự toán tỉnh, đạt 94,3% huyện giao.

Tại hội nghị, sau phần gợi ý thảo luận của đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn. Đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, công tác trồng rừng, hiệu quả trồng các loại cây ăn quả gắn với chuỗi giá trị; công tác thu, chi ngân sách; công tác nghiệm thu các mô hình theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh; thực hiện đề án làm nhà ở cho hộ nghèo; công tác giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia; công tác giảm nghèo; xây dựng cơ bản; phát triển du lịch…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh công tác kiểm tra tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo theo đề án đảm bảo tiến độ; chú trọng công tác kiểm tra các điểm du lịch, tập trung làm vệ sinh môi trường, nhất là tại điểm du lịch; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số...

Tiếp đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ về phụ trách từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại các xã Nậm Khắt, Púng Luông và Dế Xu Phình; tiếp tục quan tâm việc giải quyết và giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm; chú trọng công tác xây dựng các sản phẩm OCOP.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị ( Ảnh trên)

 Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tập trung bám sát Chương trình hành động số 135, ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 116- KH/HU, ngày 12/12/2022 của Huyện ủy; Kế hoạch số 132-KH/HU, ngày 10/3/2023 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 của Huyện ủy; Kế hoạch 134/KH-UBND, ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2023; cần xác định và lộ trình, kịch bản thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023 đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu giao. Trong làm tốt công tác thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, công tác giải phóng mặt bằng; tập trung giải ngân các Chương trình mục tiêu Quốc gia; tập trung kiểm tra tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo theo đề án làm nhà ở của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá các sản phẩm du lịch; làm tốt công tác Quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện, nhất là mùa du lịch; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân… 

 

A Cớ 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3719<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết