Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
06/10/2023 3:42:00 CH
2636 lượt xem
In Đọc bài

 Chiều ngày 06/10/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chủ trì có đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan và các đồng chí là Phó Bí thư cấp ủy các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cấp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát và quy chế làm việc của Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở nhiềm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 04, ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoan 2021 – 2025”.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành văn bản tổ chức thực hiện các quy định theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo quy định. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm giám sát mở rộng, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. UBKT các cấp tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên sâu sát nắm tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra 17 tổ chức đảng và 49 đảng viên (10 đảng ủy viên, 28 chi ủy viên, 01 đảng viên). Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên về việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của Đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra 16 tổ chức Đảng, nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

 

Một số hình ảnh tại hội nghị

Cũng trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện giám sát đối với với 09 tổ chức đảng và 07 đảng viên. Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên; việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; tư tưởng chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương. Qua giám sát kết luận 09 tổ chức đảng 07 đảng viên cơ bản thực hiện nội dung được giám sát.

 

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong 3 tháng cuối năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt, hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; đôn đốc các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát thường xuyên; chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. 

 

Hồng Mỷ

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3443<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết