Ủy ban Kiểm tra: Hội nghị giao ban sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2023
24/04/2023 3:14:00 CH
2712 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 24/4/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí các chi, Đảng bộ các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị Ủy ban Kiểm tra triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Trong quý I/2023, Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; cấp ủy, ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy huyện chủ động phối hợp tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh, huyện đối với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề theo chương trình đề ra.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát, Cấp ủy cơ sở đã ban hành quyết định, kế hoạch kiêm tra 02 cuộc, đối với 02 chi bộ trực thuộc và 03 đảng viên (chi ủy viên). Nội dung kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên về chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên. Đối với giám sát thường xuyên và nắm tình hình địa bàn. Thực hiện chương trình công tác Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác giám sát thường xuyên và nắm bắt tình hình địa bàn đối với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; việc triển khai Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 12/12/2022 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 đối với các Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc.  Đối với giám sát chuyên đề thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định giám sát 01 tổ chức đảng, 11 đảng viên (cấp ủy cơ sở). Nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận, tôn giáo đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mồ Dề. Trong quý I Cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kỷ luật 04 đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu sinh con thứ 3, cho con tảo hôn; bằng hình thức khiển trách 04 đảng viên.

Về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đề ra cần thực hiện quý II năm 2023 cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến Cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định, đảm bảo; thực hiện công khai theo quy định về nội dung kết quả kiểm tra, giám sát, kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, đảm bảo tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe; Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống, tham nhũng đối với các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình năm đã đề ra.  Tăng cường nắm bắt tình hình, dư luận Nhân dân; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiểm tra ngăn ngừa các sai phạm của đảng viên, tổ chức đảng có thể xảy ra.

Hồng Mỷ 

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3727<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết