UBND tỉnh Yên Bái Lễ công bố Quyết định 2 Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia của người Mông Yên Bái; Khai mạc Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ Dày