UBND huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và An ninh năm 2024
16/11/2023 2:14:00 CH
2261 lượt xem
In Đọc bài

 Ngày 16/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

 

Toàn cảnh Hội nghị ( Ảnh trên)

Trong năm 2023, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Mù Cang Chải đã triển khai có hiệu quả các văn bản, chỉ thị các cấp về  tăng cường sự lãnh đạo công tác QS-QP địa phương. Từ đó, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng KVPT đã đi vào chiều sâu và chất lượng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ toàn diện. Phát triển KT-XH đã kết hợp chặt chẽ với củng cố QP-AN. Triển khai kịp thời về các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai. Công tác tuyển quân hàng năm luôn đảm bảo về chất lượng và số lượng. Tập trung nâng cao chất lượng về công tác huấn luyện dân quân tự vệ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với công tác dân vận tại cơ sở. Chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công….

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện định hướng thảo luận ( Ảnh trên)

Tại Hội nghị sau phần định hướng thảo luận của đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác Quân sự Quốc phòng và An ninh trong năm vừa qua. Trong đó tập trung về công tác đảm bảo Quốc sự Quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, như: Công tác xuất nhập cảnh trái phép, công tác huấn luyện dân quân tự vệ; Phát triển lực lượng dân quân tự vệ là nữ còn gặp nhiều khó khăn; Công tác diễn tập tại một số đơn vị còn hạn chế, chưa thật sự quan tâm; Tình trạng phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn còn hạn chế, chưa đồng bộ; Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép còn diễn ra…

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ( Ảnh trên)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về Quân sự, Quốc phòng và An ninh trong năm 2024. Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của ồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá và biểu dương những kết quả trong công tác Quân sự - Quốc phòng, công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh trong năm vừa qua. Cùng với đó, chỉ ra những tồn tại hạn chế, như tình hình an ninh, trật tự, nhất là tình trạm vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; buôn bán, vận chuyển traí phép chất ma túy; công tác truyền đạo trái phép vào địa bàn huyện vẫn còn diễn ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng nhấn mạnh một nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp liên quan đến công tác Quân sự - Quốc phòng và An ninh gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố Quốc phòng, An ninh tại địa phương; Tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng đã quyền địa phương về nhiệm vụ công tác Quân sự, Quốc phòng cho các đối tượng; Phát huy tốt vai trò làm tham mưu của cơ quan Quân sự từ huyện xuống cơ sở, tập trung xây dựng và củng cố hệ thống các kế hoạch quân sự, duy trì thuần thục các phương án tác chiến; chủ động phối hợp với các lực lượng năm chắc nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là các ngày lễ, tết nắm chắc tình hình, không để diễm nóng xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Tập trung mọi nguồn lực từng bước quy hoạch thế trận của huyện, đáp ứng yêu cầu tuyên nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng lực lượng, bảo đảm số lượng, lấy chất lượng chính trị là khâu then chốt. Quan tâm đến công tác Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Hoàn thành 100 % chỉ tiêu công tác tuyển quân, không để xã trắng, chất lượng chính trị tốt. Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp về công tác Quân sự - Quốc phòng. Đổi mới phương pháp huấn luyện, luyện tập, diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm dúng, đủ nội dung theo kế hoạch đề ra, đơn vị an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác vận động quần chúng, quan tâm đúng mức công tác hậu phương quân đội. Từng bước dẩy lùi các tại tệ nạn xã hội ở địa phương. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác Quân sự - Quốc phòng, công tác Giáo dục Quốc phòng và và An ninh trong năm 2023 ( Ảnh trên)

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác Quân sự - Quốc phòng, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong năm 2023.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị ( Ảnh trên)

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tầm cần thực hiện trong năm 2024, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp liên quan đến công tác Quân sự - Quốc phòng và An ninh gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố Quốc phòng, An ninh tại địa phương; các cơ quan đơn vị có liên quan, như Ban Chỉ huy Quân huyện, Công an huyện và Hạt Kiểm lầm cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và An ninh theo Nghị định số 02 và 03 của Chính phủ; cần làm tốt công tác tham mưu để xây dựng hệ thống văn kiện về tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 tại các xã trên địa bàn huyện; chú trọng công tác phát triển lực lượng dân quân tự vệ nữ, nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “ thiết thực, hiệu quả và chất lượng”; trong công tác huấn luyện cần gắn các nhiệm vụ dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới; tập trung làm tốt công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị đảm an toàn tuyệt đối; chú trọng công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo quân số, chất lượng hiệu quả; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh…

 

A Cớ 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3435<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết