UBMTTQ xã Kim Nọi tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
28/02/2024 4:14:00 CH
1638 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 28/02/2024, UBMTTQ xã Kim Nọi đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan giúp đỡ, phụ trách xã, lãnh đạo chính quyền địa phương và 71 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Nọi đã làm tốt công tác phối hợp tốt với Chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân phát huy tình đoàn kết phát kinh tế; xây dựng nông thôn mới; triển khai có hiệu quả các cuộc vận đông do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Trong đó chú trọng cuộc vận động quỹ vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dung Việt Nam, quỹ đền ơn đáp nghĩa… triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong 5 năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Nọi đã vận động được trên 18.000.000 đồng tiền mặt; huy động Nhân dân đóng góp trên 400 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bão lũ, gia đình khó khăn, xóa nhà dột nát và làm mới 17 nhà cho hộ nghèo, người bị ảnh hưởng do thiên tai. Vận động Nhân dân trên địa bàn ủng hộ được trên 400kg lương thực, thực phẩm và tiền mặt cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; thành lập mới được 3 mô hình dòng họ tự quản, 2 tổ hợp tác phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phát động các phong trào thi trong Nhân dân. Nhờ đó, hàng năm có từ 95% số hộ trở lên đăng ký đạt gia đình văn hóa, số hộ được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 86% trở lên; có 3/4 bản đạt bản văn hóa đạt 75%.

 

Đồng chí Khang Thị Mào – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội ( Ảnh trên)

31 vị được bầu vào ủy viên, Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.( Ảnh trên)

Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã bầu được 31 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ xã và đồng chí Giàng A Hành tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu được 6 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất về các chỉ tiêu, Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra./.

 

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội ( Ảnh trên)

 

A Cớ

 

đã tặng

Các tin khác:

81-85 of 3719<  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết