Trong quý I năm 2023, Xã Cao Phạ chứng thực được 511 việc
21/04/2023 9:23:00 SA
2897 lượt xem
In Đọc bài

 Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải luôn tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

 Bộ phận phục vụ hành chính công xã Cao Phạ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân

Để công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, hàng năm UBND xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm. Theo đó, xác định rõ nhiệm vụ để các ban ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định. Cùng với đó, để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, UBND xã Cao Phạ đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính, các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính đều được công khai kịp thời, đầy đủ, đúng mẫu thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết mới. Được chia theo từng lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện.

Theo báo, hết quý I/2023, bộ phận phục vụ hành chính công của xã Cao Phạ đã tiếp đón trên 511 lượt công dân đến liên hệ công việc liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính với tổng tiền thu phí, lệ phí được 4 triệu 265 nghìn đồng nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh làm tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính, bộ phận phục vụ hành chính công của xã còn làm tốt việc chi trả các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong quý I vừa qua đã giải quyết việc làm cho 19 lao đông; thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho 897 đối tượng bảo trợ xã hội gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; đơn thân nuôi con nhỏ, người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật; hộ gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật với tổng kinh phí là 158 triệu 760 nghìn đồng.

 Trong thời gian tới, để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND xã Cao Phạ sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hướng đến sự hài lòng của người dân./.

 

Hồng Mỷ

đã tặng

Các tin khác:

31-35 of 3719<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết