Ngân hàng Chính sách tỉnh làm việc tại xã Chế Cu Nha
06/05/2023 4:22:00 CH
565 lượt xem
In Đọc bài

 Cũng trong ngày mùng 6/5/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Yên Bái đã có buổi làm việc với Cấp ủy, chính quyền xã Chế Cu Nha về công tác giảm nghèo của xã từ đầu năm đến nay.

 Lãnh đạo xã Báo cáo công tác giảm nghèo tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Yên Bái là đơn vị được tỉnh ủy giao phụ trách giúp đỡ xã Chế Cu Nha và năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ 15 hộ nghèo của xã thoát nghèo. Qua báo cáo về công tác giảm nghèo của xã tại buổi làm việc cho thấy, mặc dù là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Năm 2023, xã được giao giảm nghèo 50 hộ, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động khảo sát và vận động các hộ dân thoát nghèo bổ sung lên 70 hộ và quyết tâm giảm số hộ nghèo xuống còn trên 53%: Trong đó Bản Dề Thàng 36 hộ; Bản Chế Cu Nha 12 hộ; Bản Trống Tông 8 hộ; Bản Háng Chua Xay 7 hộ; Bản Thào Chua Chải 7 hộ.

Ngay từ đầu năm xã đã triển khai đến từng ngành đoàn thể, cán bộ công chức phụ trách hộ gia đình thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, tiếp cận thông tin và việc làm); gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản hạnh phúc, xã hạnh phúc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó  xã đã chủ động xin hỗ trợ từ các doanh nghiệp các nhà hảo tâm về vật liệu cho các hộ dân.

 

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc với xã Chế Cu Nha về công tác giảm nghèo.

Riêng 15 hộ được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Yên Bái hỗ trợ thoát nghèo trong năm, Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện khảo sát và dự kiến sẽ hỗ trợ 86.050.000 đồng cho 15 hộ dân. Đến thời điểm này 70 hộ dân được xác định thì cơ bản điều đủ điều kiện thoát nghèo. Đối với 15 hộ giao NHCSXH tỉnh Yên Bái hỗ trợ đều đảm bảo thoát nghèo. Kết thúc buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Chi nhánh Yên Bái đã ghi nhận những kết quả trong công tác triển khai thực hiện giảm nghèo và mục tiêu giảm nghèo của xã trong năm 2023. Đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền xã tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các hộ dân có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức, nhà hảo tâm; có các giải pháp cụ thể và hướng tỉm nghèo bền vững cho từng hộ dân, nhất là đối với 15 hộ được Ngân hàng hỗ trợ cần nhanh chóng giúp đỡ các hộ hoàn thiện nhà cửa đảm bảo các điều kiện giúp các hộ giảm nghèo nhanh nhưng phải bền vững, tạo tiền đề cho công tác giảm nghèo những năm tiếp theo.

A Lù

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3153<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết