Nậm Khắt trên hành trình xây dựng xã nông thôn mới
04/04/2024 4:18:00 CH
946 lượt xem
In Đọc bài

 Nậm Khắt là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, địa hình đồi núi, khí hậu khắc nghiệt, nhiều nơi người dân chỉ canh tác duy nhất một vụ. Trong những năm gần đây, Nậm Khắt đang dần thay da đổi thịt, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với sự nỗ lực, cố gắng, hành động quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sớm đưa Nậm Khắt trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Cang Chải

Khi bước vào xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã Nậm Khắt với nền kinh tế chủ yếu là thuần nông, sản xuất nhỏ lẻ; dịch vụ chưa phát triển, hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người 4,7 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm trên 81%. Hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất, kênh mương thủy lợi mới được kiên cố hóa 29%; chỉ có 57,3% dân số của xã được sử dụng điện an toàn; trường học chưa đạt chuẩn, vẫn còn nhiều phòng học bán kiên cố... Thời điểm đó, xã Nậm Khắt chỉ đạt được 1/19 tiêu chí là tiêu chí số 19 (An ninh quốc phòng, trật tự xã hội) trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Với hiện trạng đó, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nậm Khắt gặp muôn vàn khó khăn, đòi hỏi có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ về nguồn lực của nhà nước và sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện. Vấn đề nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân được xác định là nhiệm vụ trong tâm, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều phương thức đa dạng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, từng bộ phận, từng tiêu chí; tổ chức triển khai theo hướng thiết thực, “cầm tay chỉ việc”, bằng sự nêu gương của các cán bộ, đảng viên từ đó bà con nhân dân chủ động tham gia, không “trông chờ, ỷ lại” vào Nhà nước.

Qua hơn 10 năm thực hiện, đến nay xã Nậm Khắt đạt được 14/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp gieo trồng các loại cây có năng suất cao, thực hiện các dự án trồng trọt, chăn nuôi và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt gần 42 triệu đồng/người/năm (tăng 37,3 triệu đồng so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo năm 2023  6,49%, % (năm 2010  là 81,1%); hộ cận nghèo chiếm 5,99% (năm 2010 là 11,1%)... Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một cải thiện.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp

Với lợi thế nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú, cho phép phát triển nhiều sản phẩm nông, lâm có giá trị, xã tập trung phát triển sản xuất với 03 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác tham gia vào liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; tiêu biểu như HTX hoa Nậm Khắt diện tích 64 ha; HTX trồng Nấm với diện tích trên 02 ha; 01 sản phẩm OCOP 3 sao (mật ong Nậm Khắt); hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng các yêu cầu dân sinh và sản xuất của địa phương (đường giao thông được bê tông hóa đạt tỷ lệ 88,77% (tăng 59,77%); hệ thống kênh mương được kiên cố hóa trên 44.68 km (đạt 55,85%) chủ động tưới tiêu cho 309/309ha; người dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 95% (năm 2010 là 57,3%); 03/03 trường đạt chuẩn quốc gia; 1139/1186 nhà ở đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ đạt 96,03% (năm 2010 đạt 46,8%);...

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ trước mắt là phải xác định trách nhiệm chung của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, của cả hệ thống chính trị và chủ thể là người dân. Tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành đối với từng tiêu chí (của huyện, của xã, của bản, của người dân phải thực hiện). Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn củng cố, bổ sung các tiêu chí đã đạt, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Xây dựng và tạo các phong trào thi đua thực sự sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân (thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, xã thi đua với xã, bản thi đua với bản, từng hộ gia đình và người dân thi đua với nhau). 

Nhân dân chung tay làm đường giao thông nông thôn

Đảng bộ, chính quyền xã cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện để tận dụng tối đa các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện; phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện phát tờ rơi và tăng cường tuyên truyền về các chương trình vay vốn, thủ tục, hồ sơ vay vốn để hỗ trợ người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để có nguồn lực phát triển kinh tế, làm nhà, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm chính trị cao, cùng cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền; sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Nậm Khắt phấn đấu sẽ trở thành xã đầu tiên của huyện về đích trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2024.

Đỗ Hiên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3653<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết