Mù Cang Chải tích cực thực hiện "Ngày cuối tuần cùng dân"