Mù Cang Chải tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, kết hợp với đối thoại công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
28/09/2023 9:28:00 SA
2520 lượt xem
In Đọc bài

 Chiều ngày 27/9/2023, Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề kết hợp đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 

Toàn cảnh điểm cầu tại huyện Mù Cang Chải.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư  Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri các ngành. Về phía điểm cầu huyện Mù Cang Chải có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng cử tri các ngành, công nhân, viên chức trên địa bàn huyện. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Liên đoàn lao động tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo tới cử tri, công nhân, viên chức và người lao động nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết: 5 năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân (GRDP) đạt 6,9%, đứng thứ 6/14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trên 60.800 công nhân, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh. 

Qua nắm bắt, hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị đã quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động; điều kiện, môi trường làm việc đảm bảo; nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần người lao động đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia…

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng vượt bậc, sự cống hiến to lớn của toàn thể đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái. 

Đồng chí nhấn mạnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề kết hợp với đối thoại với công nhân, viên chức người lao động hôm nay ngoài việc được đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các đại biểu, nhất là công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với Trung ương, với tỉnh, với cấp ủy, chính quyền các cấp những vấn đề về cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò, vị thế của các tầng lớp công nhân, viên chức, người lao động đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới. Phát huy vai trò, vị thế to lớn của lực lượng lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò của đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể về những tâm tư, nguyện vọng của cơ quan, tổ chức, cá nhân mình trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành và chia sẻ; Nhất là những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công nhân, viên chức, người lao động; Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động. Trên cơ sở đó, mạnh dạn hiến kế, đề xuất các ý tưởng, giải pháp sáng tạo, thiết thực, phù hợp nhằm phát huy vai trò của công nhân, viên chức, người lao động tham gia đóng góp ngày càng tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, giải đáp những vấn đề mà công nhân, viên chức, người lao động quan tâm và trả lời "đúng - trúng - thỏa đáng”, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu. 

Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần tổng hợp đầy đủ, chi tiết để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm phát huy tốt nhất vai trò của công nhân, viên chức, người lao động trong thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu đại diện cho đoàn viên công đoàn trong tỉnh đặt câu hỏi, tham gia ý kiến với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. 

Các ý kiến phát biểu của công nhân, viên chức, người lao động tại các điểm cầu tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính, gồm : xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở xã hội, cải thiện điều kiện lao động đối với công nhân, viên chức, người lao động; định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư, vấn đề quản lý doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh góp phần tạo việc làm bền vững cho người lao động; nhóm các vấn đề khác (tuổi nghỉ hưu của lao động, phát triển đảng viên, đảm bảo an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp...). 

Những vấn đề công nhân, viên chức, lao động quan tâm đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin và giải đáp trực tiếp tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia đối thoại rất thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu; đồng thời ghi nhận những ý kiến trả lời, giải đáp trách nhiệm, thẳng thắn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của đại biểu chưa được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, tại Hội nghị,  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh để đề xuất bằng văn bản với lãnh đạo tỉnh và các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, giải đáp, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước cũng như chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, ngoài những nội dung đã được giải đáp tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp, các ngành và đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị của công nhân, viên chức, người lao động để kịp thời giải quyết và tham mưu các cơ chế, chính sách, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa vững chắc của người lao động; để công đoàn thực sự là cơ sở chính trị, xã hội vững chắc của Đảng, chính quyền. 

Công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sáng tạo, thi đua trong lao động, sản xuất; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề để từng bước làm chủ khoa học công nghệ, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tích cực trong lao động, sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh: Thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề kết hợp đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động. Trên cơ sở đó, tiếp thu ý kiến phản ánh nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công nhân, viên chức, người lao động. 

Đây cũng là cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt, là dịp để các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của công nhân, viên chức, người lao động để kịp thời tiếp thu, chuyển đến các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết. Qua đó góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hơn nữa vai trò to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trong lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

A Lù

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3443<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết