Mù Cang Chải quan tâm, phát triển Doanh nghiệp
27/03/2023 3:57:00 CH
2801 lượt xem
In Đọc bài

 Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn về mọi mặt nhất là địa giới hành chính, khí hậu thời tiết và giao thông đi lại. Toàn huyện có trên 90% là đồng bào dân tộc H'Mông sinh sống, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm qua, huyện luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư các  hạng mục công trình bằng nguồn vốn ưu đãi. Bên cạnh đó, hỗ trợ nhiều chính sách cho người dân vùng cao, như Chương trình 135, 30a của Chính phủ. Cùng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, huyện Mù Cang Chải luôn tạo điều kiện, khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn huyện, đặc biệt là có chính sách thu hút và thành lập mới các Công ty, doanh nghiệp mới về hoạt động trên nhiều lĩnh vực, như: sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…Nhờ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đã từng bước đổi thay, cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao.

 Nhờ có những chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ kịp thời, nên các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mù Cang Chải ngày phát triển về số lượng và chất lượng hoạt động trên nhiều lĩnh vực và đã thu hút hàng nghìn lao động là con em đồng bào người địa phương có thu nhập ổn định.

Để hoạt động có hiệu quả về sản xuất, kinh doanh, các Doanh ngiệp đóng trên địa bàn huyện luôn tìm kiếm thị trường và xây dựng chiến lược phát triển các mặt hàng kinh doanh tạo nguồn thu cho doanh nghiệp. Bện cạnh đó, huyện đã bám sát các văn, bản, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh, đặc biệt là huyện Mù Cang Chải đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/02/2022 về thực hiện Kế hoạch hành động số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 tỉnh Yên Bái; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ  về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2022;; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tuyên truyền, vận động để phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 14, ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 139, ngày 11/7/2022 về khắc phục và giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần PCI năm 2022 và các Công văn khác về việc tuyên truyền, vận động, đôn đốc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện năm 2022. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận hành chính công huyện và cấp xã, góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng cải cách thủ tục hành chính; đồng thời thường xuyên rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế cho các Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đồng thời khuyến khích thành lập các Doanh nghiệp, hợp tác xã mới về hoạt động nhiều lĩnh vực phù hợp với điều kiện của địa phương để thu hút người lao động trên địa bàn huyện. Nhờ đó, hiện nay, toàn huyện Mù Cang Chải có 61 Công ty, Doanh nghiệp, trong đó 27 Công ty cổ phần, 13 Công ty TNHH 2 thành viên, 20 Công ty TNHH 1 thành viên và 01 Doanh nghiệp tư nhân với tổng vốn đăng ký trên 6.331 tỷ đồng; 48 hợp tác xã với tổng nguồn vốn đăng ký trên 6,65 tỷ đồng. Riêng năm 2022, toàn huyện đã thành lập mới được 8 Doanh ngệp, 9 Hợp tác xã với tổng vốn đăng ký 193,6 tỷ đồng. Trong thời gian qua các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đồng hành cùng huyện xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đóng góp cho sự phát triển chung của huyện. Riêng năm 2022, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã đã đóng góp gần 90 tỷ đồng nộp ngân sách của huyện, chiếm trên 60% thu ngân sách của huyện.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng các Doanh nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp, Hợp tác xã năm 2023

Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ cùng Doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhằm góp phần cho sự phát triển chung của huyện vừa tạo doanh thu cho nghiệp, vừa góp phần thu ngân sách trên địa bàn./.

A Cớ

 

đã tặng

Các tin khác:

76-80 of 3706<  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết