Mù Cang Chải một năm đầy dấu ấn
29/02/2024 2:40:00 CH
1186 lượt xem
In Đọc bài

 Năm 2023 đi qua với những dấu ấn đặc biệt về nỗ lực lớn lao, những thành tựu, kết quả rất đáng khích lệ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải. Với sự đoàn kết, quyết tâm của quân và dân, sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, huyện Mù Cang Chải đã vượt qua khó khăn, chiến thắng thiên tai, đạt được những kết quả vượt ngoài mong đợi.

Trước hết là dấu ấn về thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, đây cũng là năm thứ ba huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chương trình hành động số 135-CTr/TU của Tỉnh; Kế hoạch số 116-KH/HU của Huyện ủy với 47 chỉ tiêu, huyên đã thực hiện 33/47 chỉ tiêu vượt và 12/47 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch, 09/23 chỉ tiêu vượt Nghị quyết, 14/23 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện đảm bảo đúng lộ trình, dự kiến đến cuối năm 2024.

Đảng bộ huyện Mù Cang Chải nhận khen thưởng tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 2023

Mặc dù năm 2023 huyện chịu ảnh hưởng của mưa lũ làm thiệt hại nông sản và diện tích đất canh tác nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn về đích sớm chỉ tiêu sản xuất lương thực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Cụ thể đạt tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 47.967,0 (vượt 0,782 tấn), sản lượng chè búp tươi đạt 225 (vượt 15 tấn), thực hiện trồng mới rừng đạt 340,12ha (vượt 40,12ha). Tổng đàn gia súc chính năm 2023 lên 95.157 con (vượt 4.007 con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 4.456 tấn (vượt 56 tấn). Đây cũng là năm huyện ghi dấu mốc mới  trên tiến trình xây dựng nông thôn mới với 12/12 bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số bản nông thôn mới của huyện lên 26 bản, phát triển mới 5 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, thực hiện kiên cố 81,85km đường giao thông nông thôn (đạt 109,1%), làm mới đường đất 5,3km.

Bài toán giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn luôn là thách thức lớn đối với những huyện vùng cao khó khăn như Mù Cang Chải. Từ nhiều năm trước, huyện đã mạnh dạn từng bước khi thực hiện Chương trình 135, trong những năm gần đây, huyện đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực Chương trình Mục tiêu quốc gia, cũng tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giảm nghèo. Năm 2023, lấy cách tiếp cận mới “chỉ có sinh kế ổn định mới giúp người dân thoát nghèo bền vững”, kết quả tỷ lệ giảm nghèo của huyện đạt 9,83% vượt 14,3% kế hoạch, đây là tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ngoài ra, năm 2023 huyện đã hoàn thành sớm giai đoạn 1 Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo “an cư” để “lạc nghiệp”, làm nhà ở cho hộ nghèo 367/367 căn nhà (làm mới 234 căn, sửa chữa 133 căn) trị giá 12 tỷ 230 triệu đồng, ngoài ra huy động các nguồn lực xã hội hóa thêm 36 căn nhà với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn sửa chữa 729 căn nhà bị trôi, sập, hư hỏng (trong đó 57 nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn; 87 nhà bị hư hỏng nặng, 65 nhà phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới, 520 nhà bị hư hỏng nhẹ phải sửa chữa) trong đợt mưa lũ tháng 8.

Bên cạnh công tác giảm nghèo, để phát triển kinh tế, huyện Mù Cang Chải luôn ưu tiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, giá trị thương mai, dịch vụ của huyện nhà năm 2023 ước tính đạt 490 tỷ đồng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đạt 102,1% kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 704,75 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhằm tạo dựng cơ sở định hướng phát triển lâu dài về không gian, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng đặt biệt là Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sẽ trở thành một vùng huyện kinh tế - du lịch trọng điểm của tỉnh, một điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”, năm 2023 huyện đã hoàn thành Đồ án quy hoạch xây dựng chung 11 xã, công bố Quy hoạch chi tiết Khu đô thị - du lịch nghỉ dưỡng Mù Cang Chải Legend tại xã Nậm Khắt.

Về văn hóa xã hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh cùng việc thực hiện mô hình “ngày cuối tuần cùng dân”, nếp sống văn minh trong ma chay, hiếu hỉ có chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 83,3%; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố văn hoá đạt 79,6%; cơ quan, đơn vị văn hóa đạt tỷ lệ 87,8%. Công tác quản lý văn hóa, du lịch được tăng cường, với các địa điểm du lịch nổi tiếng và các lễ hội lớn trong năm như Ngày hội Hoa Sơn tra, Mùa nước đổ năm 2023, Chương trình biểu diễn người Mông xuống phố, du lịch Mùa vàng, đặc biệt là Lễ đón nhận hai Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, Nghệ thuật Khèn của người Mông và Festival Khèn Mông... đã góp phần thu hút trên 365.000 lượt khách du lịch năm 2023, đem lại doanh thu du lịch đạt gần 360 tỷ đồng. Về giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện và nâng cao, năm 2023, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT là 97,0%, xây dựng 02 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn trên địa bàn huyện lên 13 đơn vị trường. Công tác y tế, an sinh xã hội được bảo đảm, tổng 69.105 th