Mù Cang Chải khai mạc lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2024
22/04/2024 9:53:00 SA
484 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 22/4/2024, Trung tâm chính trị huyện Mù Cang Chải đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024. Dự khai mạc có đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và 45 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

 

Toàn cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới

   Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 22 - 28/4/2024 các học viên sẽ được giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt các nội chuyên đề về Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền  tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường Quốc phòng - An ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và lồng ghép chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tư lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

 

Một số hình ảnh tại khai mạc lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới năm 2024

   Phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Đào Thị Thu Thuy - Ủy vien BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh: Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm trang bị cho đảng viên dự bị những kiến thức cơ bản, nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội, qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị và xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều ví dụ minh họa, có liên hệ thực tiễn để cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên cần nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Hồng Mỷ

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3616<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết