Mù Cang Chải hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội, chính sách dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
19/01/2024 2:01:00 CH
914 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng ngày 19/01/2024, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội, chính sách dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện;  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; các đồng chí là Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2023, công tác an sinh xã hội, chính sách Dân tộc đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái; Sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành có liên quan, sự vào cuộc của Đảng uỷ, chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công. Chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng định mức, góp phần ổn định tư tưởng cho Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã có những tác động tích cực đến đời sống, kinh tế - xã hội Nhân dân trong huyện; Diện mạo vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có sự thay đổi khá toàn diện; Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS có bước phát triển; Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh theo các năm; Đồng bào biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Từng bước thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; Một bộ phận đồng bào DTTS đã biết phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển các mô hình kinh doanh du lịch, gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Qua rà soát năm 2023, toàn huyện có tổng số 5.166  hộ nghèo chiếm 38,45%;  hộ cận nghèo 1.136 hộ, chiếm 8,46%. Năm 2023, tỷ  lệ giảm nghèo là 9,83% tương đương 1.178 hộ, vượt 1,11%. Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2023 2,59%. Đối với kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Vốn được huy động và phân bổ từ năm 2021-2023 với tổng vốn 136 tỷ 506 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư 100 tỷ 776 triệu đồng; vốn sự nghiệp 35 tỷ 730 triệu đồng). Hiện vốn đã giải ngân 95 tỷ 680/136 tỷ 506 triệu đồng, đạt 70,1%. Vốn được huy động và phân bổ từ năm 2021-2023 với tổng vốn ngân sách tỉnh 4 tỷ 530/5 tỷ 990 triệu đồng, đạt 75,63%.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả các ngành, các xã, thị trấn đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt hơn trong năm 2024 cụ thể là: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2024, Chương trình cải cách hành chính nhà nước, chuyển đổi số, Đề án 06 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của tỉnh Yên Bái. Triển khai kịp thời các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo kinh phí được phân bổ, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2024; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2024; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo 8,5%; tỷ lệ giảm cận nghèo 2,5%. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; quy hoạch phát triển sản xuất với quy mô phù hợp, tăng hiệu quả kinh tế. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư theo các chương trình, dự án để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất hạ tầng giao thông, thủy lợi ở vùng khó khăn; gắn phát triển kinh tế với thực hiện các chính sách đặc thù vùng DTTS, tập trung vào các xã, bản đặc biệt khó khăn./.   

 

Hồng Mỷ 

 

đã tặng

Các tin khác:

36-40 of 3604<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết