Mù Cang Chải: Bài học kinh nghiệm qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
20/02/2024 2:38:00 CH
952 lượt xem
In Đọc bài

 Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đúng thời điểm đất nước ta phát hiện các ca bệnh dương tính với Coid 19, tiếp đó bùng phát trở thành đại dịch. Vượt qua những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương: “Chống dịch như chống giặc…”, phương châm hành động của Tỉnh ủy Yên Bái “Chủ động thích ứng, linh hoạt, tăng tốc, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra ngay từ năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết.

Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong huyện; sự nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ của cấp ủy, chính quyền đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế”, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra: với 23 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 08 chỉ tiêu vượt, 07 đạt trên 90%, 05 chỉ tiêu đạt từ 70 - 90%, 01 chỉ tiêu đạt từ 50 - 70% so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (về đích sớm chỉ tiêu sản xuất lương thực có hạt đạt 47.967,0 tấn, đạt 101,7 % kế hoạch, tăng 2,3 % so với cùng kỳ - NQ là 47.100 tấn), kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư (nhất là hạ tầng giao thông, tuyến đường kết nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai  (IC 15), mở ra cơ hội để Mù Cang Chải tăng tốc, bứt phá và vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội); thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc (năm 2023 tổ chức ra mắt 22/18 sản phẩm du lịch, hỗ trợ du lịch mới, góp phần thu hút gần 360.000 lượt khách du lịch, đem lại doanh thu từ du lịch đạt gần 360 tỷ đồng.) Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, giá trị bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy (với 03 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải; Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải và Nghệ thuật Khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu). Các chính sách an sinh xã hội được triển khai có chiều sâu (năm 2023 hoàn thành 367/367 nhà theo Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo; huy động xã hội hóa 36 nhà, với tổng số kinh hỗ trợ gần 2 tỷ đồng), tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 đạt 9,83 % vượt 14,3 kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ (một con số ấn tượng về tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay), kết thúc năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo Mù Cang Chải còn 38,45%, hộ cận nghèo còn 8,46%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tận tụy trong công việc và phục vụ Nhân dân. 

Cán bộ và nhân dân tích cực tham gia thực hiện mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân"

Từ những kết quả đạt được ở trên, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

Một là, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quán triệt sâu sắc những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ của tập thể, đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân, làm việc theo chương trình, kế hoạch, quy chế đề ra.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình xây dựng và phát triển của huyện. Đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong phương pháp lãnh đạo phải có tư duy mới, cách tiếp cận mới; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kiên trì, kiên quyết, quyết liệt, đồng bộ; năng động, sáng tạo, nhạy bén, nắm bắt tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất; phát hiện những vấn đề nảy sinh, tình huống phức tạp, mâu thuẫn để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng.

Ba là: Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng  phải lựa chọn hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức thiết thực, thông qua các hội nghị cung cấp thông tin theo cụm, theo khu; xe loa tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Việt - Mông; tổ chức cuộc thi xây dựng video giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; phát huy vai trò tích cực của đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong công tác tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook, fanpage; thông qua triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”; đặc biệt quan tâm những giải pháp mới, sáng tạo trong công tác phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

Năm là, bám sát chương trình làm việc toàn khóa, quy chế hoạt động, xây dựng và thực hiện chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng theo đúng kế hoạch; đồng thời nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, toàn diện.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy chế phố hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các ban, ngành liên quan kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; các chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản; đề án phát triển cây ăn quả giai đoạn 2021 - 2025; đề án phát triển vùng dược liệu huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức, tư duy của người dân, tập quán sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Hai là, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách toàn diện, đi vào chiều sâu, đồng bộ, vững chắc.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường quản lý Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bốn là, tiếp tục quan điểm lấy tiềm năng, lợi thế của địa phương làm “điểm tựa” để thúc đẩy phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện một cách bền vững.

Năm là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp học cho phù hợp với quy mô phát triển dân số và sau khi các xã về đích nông thôn mới. Phát triển mở rộng quy mô mạng lưới trường lớp đối với cấp THPT tại khu 4; xây dựng mới trường THPT Mù Cang Chải tại vị trí mới theo quy hoạch chung, chi tiết thị trấn Mù Cang Chải đã được phê duyệt.

Sáu là, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tập trung giải quyết tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập nhằm đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững; huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung xây dựng, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bẩy là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng văn hóa công sở; tích cực tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ, đây sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải tiếp tục đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; huyện Mù Cang Chải ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thiết thực xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

đã tặng

Các tin khác:

ỦY ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024

Tối ngày 10/5/2024, tại sân tiểu khuôn viên Thị trấn huyện Mù Cang Chải. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức đêm tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2019 - 2024. Dự có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Về dự đêm tuyên dương còn có lãnh  đạo các  phòng ban chuyên môn MTTQ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành,  đoàn  thể huyện và các cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng. 

21-25 of 3604<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết