Mặt trận Tổ quốc xã Púng Luông tổ chức Đại hội Đại biểu xã nhiệm kỳ 2024-2029
28/02/2024 2:47:00 CH
1676 lượt xem
In Đọc bài

Sáng 28/02/2024, Mặt trận Tổ quốc xã Púng Luông đã tổ chức Đại hội Đại biểu xã nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Hảng A Ký -Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải; đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thường vụ phụ trách khu; lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương và 80 đại biểu tiêu đại diện cho 8 bản trên địa bàn xã Púng Luông.

 

Đại diện các tổ chức, Nhân dân chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Púng Luông đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các Cấp ủy đảng, điều hành của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền động viên Nhân dân trong xã tham gia và thực hiện tốt kế hoạch về xây dựng Nông thôn mới. Vận động nhân dân 8/8 bản đóng góp sức người, tiền của để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm mới và nâng cấp kiên cố hóa đường giao thông thôn bản, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất được chú trọng và đến nay xã đã có 4/8 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng nhà văn hóa, được quan tâm đầu tư, đến nay toàn xã có 8/8 có nhà văn hóa là nơi hội họp sinh hoạt cộng đồng của các khu dân.

Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên từ xã đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống. Hàng năm các Ban công tác Mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và có 100% số gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng với cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn quan tâm chăm lo đến cuộc sống của Nhân dân; nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiệm kỳ qua quỹ “Vì người nghèo” của xã vận động được trên 20 triệu đồng, làm 50 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và làm nhà đại đoàn kết. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm thẳng thắn và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong phương thức tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đưa ra 12 chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Hảng A Ký - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hảng A Ký - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải đã biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Púng Luông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục củng cố, phát huy vai trò liên minh chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào doMTTQ phát động, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền duy trì bền vững xã không còn hộ nghèo; tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 35 đại biểu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Lù A Chù được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khoá XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã thống nhất cử 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029 trong thời gian tới.

A Đảng

 

đã tặng

Các tin khác:

11-15 of 3643<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết