Huyện Mù Cang Chải tổ chức thành công Đại hội các Dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024
14/06/2024 4:52:00 CH
990 lượt xem
In Đọc bài

 Trong 2 ngày 13 và 14/6/2024, Đại hội Đại biểu các Dân tộc huyện Mù Cang Chải lần thứ IV, năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đại tá Lê Trọng Thể - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Sùng A Chua - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 136 Đại biểu chính thức đại diện cho các Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

Toàn cảnh Đại hội 

Đồng chí Sùng A Chua - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện  khai mạc Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội

 Huyện Mù Cang Chải có 14 đơn vị hành chính, trong đó 13 xã đặc biệt khó khăn. Dân số toàn huyện là gần 69.000 người, dân tộc thiểu số chiếm trên 95% với 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 89,4%. Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, Quốc phòng - An ninh có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện đời sống vùng đồng bào dân tộc có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng để các dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp tục phát triển. Trong đó, triển khai có hiệu quả các Chương trìn mục tiêu quốc gia, như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Riêng các chính sách của tỉnh Yên Bái, đến nay huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 615 cơ sở chăn nuôi hàng hóa; hỗ trợ 03 dự án liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị, trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả ôn đới với diện tích trên 100 ha, với tổng kinh phí triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2021 - 2023 là gần 16 tỷ đồng.

 Đến nay, đã có 26 bản ra mắt bản nông thôn mới và đang tập trung thực hiện tại 3 xã Nậm Khắt, Púng Luông và Dế Xu Phình, trong đó xã Nậm Khắt phấn đấu về đich nông thôn mới trong năm 2024; tỷ lệ gia đình đạt văn hóa đạt 83,3%, tăng 12,6%; tỷ lệ bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 79,6%, tăng 8,2% so với năm 2019. Bảo tồn, phát huy tốt giá trị 39 di sản văn hóa vật thể và 142 di sản văn hóa phi vật thể;  Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội được triển khai đồng bộ. Giai đoạn 2019 -2024, toàn huyện có 6.291 lao động được tạo việc làm mới, 9.889 người được cấp bằng, chứng chỉ qua đào tạo; chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 2.325 người; Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm trên 8,4% năm, đến năm 2023 giảm còn 38,45%.

 

Đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phát biểu chúc mừng Đại hội.

 Tại Đại hội đã có nhiều ý kiến phát biểu thăm luận bàn về các giải pháp thực hiện các trong phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS thời gian tới. Đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã đánh giá cáo về công tác thực hiện các phong trào về chính sách dân tộc của huyện Mù Cang Chải trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền có trách nhiệm tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác Dân tộc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Nỗ lực cao nhất để giải quyết căn bản những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn, tạo sinh kế nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, thực hiện phương châm hành động “không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 88, Nghị quyết 120 của Quốc hội, Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 184 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung nỗ lực và nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, tránh tái nghèo; đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với mặt bằng chung của tỉnh; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; giữ gìn, bảo vệ và phát triển rừng nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, gần dân hơn, hiểu dân hơn, trọng dân hơn và hết mực phụng sự dân; ưu tiên tạo mọi điều kiện để cho con em được đến trường đúng độ tuổi, được vui chơi, được học hành. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, các di sản, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội gắn với phát triển du lịch. Đồng thời cần kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Tăng cường công tác chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân ngay từ tuyến đầu; thường xuyên nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc. Nâng cao tinh thần cảnh giác, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch để hiểu và không nghe, không tin, không làm theo. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế thấp nhất tình trạng xuất cảnh trái phép, di cư tự phát, tái trồng cây thuốc phiện; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Củng cố, kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác dân tộc. Phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động cơ sở; Nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách dân tộc. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, khắc phục tư tưởng trống chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nâng cao ý thức tự lực, tự cường và sức lao động, sản xuất, nâng cao đời sống. Chú trọng sơ kết, tổng kết, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo có hiệu quả trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 Nhân dịp này, đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Đại hội.

 Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những kết quả về công tác triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Đặc biệt là các chính sách dân tộc đã làm chuyển biển biến rõ nét về nhận thức của người dân về các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nhất là phát triển du lịch. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các trong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Tiếp tục quan tâm chăm lo và phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc trong huyện; thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về vai trò, sức mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp cách mạng của quê hưởng, đất nước. Mọi định hướng về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều phải hướng tới “Đoàn kết dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ ta đối với miền núi là rất đúng đắn. Trong chính sách đó có hai điều quan trọng nhất là: Đoàn kết dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào”. Trước mắt, phải tổ chức thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, giúp người dân vươn lên giảm nghèo nhanh, bền vững; tập trung xây dựng xã nông thôn mới, bản nông thôn mới trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân. Huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho đồng bào dân tộc, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông miền núi theo cơ chế Nhà nước và Nhân dân cùng làm, đầu tư hạ tầng lưới điện, công trình nước sạch, trường học, trạm y tế. Phát huy tối đa, tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu; bảo vệ và phát triển rừng, môi trường sinh thái bền vững; tích cực tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất các sản phẩm nông lâm nghiệp và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; tiếp tục coi trọng việc giữ gìn, bảo tồn, khôi phục phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số để thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn; cải sửa các phong tục, tập quán không còn phù hợp, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, sinh nhiều con.. cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa mới. Tạo điều kiện cho họ truyền dạy các kỹ năng, kiến thức và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào việc bảo tồn huy văn hóa dân tộc; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, tạo điều kiện cho con em đồng bào được tiếp cận với môi trường giáo dục toàn diện. Triển khai lồng ghép giáo dục văn hóa dân tộc vào các chương trình học chính thức tại trường học (không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoại khóa), từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, để học sinh hiểu và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống từ khi còn nhỏ. Quan tâm công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, trí tuệ cho đồng bào các dân tộc thiểu số; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy lùi tình trạng xuất cảnh trái phép, phụ nữ lấy chồng Trung Quốc, hoạt động tôn giáo trái pháp luật... giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc đủ khả năng, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới…

 Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 Nhân dịp này, đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, phát triển, bản sắc và hạnh phúc Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.  

 Nhân dịp này UBND tỉnh Yên Bái UBND huyện Mù Cang Chải đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thểcá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS thời gian qua.

 Sau gần hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Đại biểu các Dân tộc huyện Mù Cang Chải lần thứ IV, năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Yên Bái lần thứ IV, năm 2024 gồm 18 đồng chí./.

Dưới đây là một số hình tại Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Mù Cang Chải lần thứ IV năm 2024

  

A Cớ  

 

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 3719<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết