Huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Càng Chải năm 2023
01/06/2023 4:31:00 CH
2038 lượt xem
In Đọc bài

 Sáng 1/6/2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Càng Chải năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo đề án hỗ trợ nhà ở của huyện, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ văn hoá của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị lãnh đạo PhòngLao động, Thương binh và Xã hội huyện đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Càng Chải năm 2023; thông qua quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Càng Chải giai đoạn 2023 – 2025; Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Càng Chải giai đoạn 2023 – 2025. Nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ; yêu cầu về chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ, quy trình hỗ trợ; quy trình cấp phát, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025. Theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Càng Chải năm 2023 sẽ được hỗ trợ 367 nhà (làm nhà mới 234 nhà, sửa chữa 133 nhà) trong đó: hỗ trợ làm mới, 80 nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Hỗ trợ làm mới và sửa chữa 135 nhà theo quyết định 2088 ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo bèn vững giai đoạn 2021 – 2025; Hỗ trợ làm mới và sửa chữa 152 nhà từ ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp phát khác. Với tổng kinh phí dự kiến được hỗ trợ 18 tỷ 030 triệu đồng; trong đó kinh phí hỗ trợ làm nhà mới 14 tỷ 040 triệu đồng cho 234 nhà, kinh phí hỗ trợ sửa chữa 3 tỷ 990 triệu đồng cho 133 nhà. Tại hội nghị các đại biểu về dự hội nghị đã có nhiều ý kiến về những khó khăn, vướng mắc cũng như đề ra các giải pháp trong quá trình triển khai Đề án.

Một số hình ảnh tại hội nghịPhát biểu kết luận hội nghị của đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cần bám sát đề án phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, tổ chức rà soát chặt chẽ các hộ gia đình được thụ hưởng đề án. Thực hiện đảm bảo Đề án đi đúng các hộ nghèo, cận nghèo, không có tình trạng khiếu kiện liên quan đến tình anh em, dòng họ…

Thông qua việc hỗ trợ nhà ở nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện giải quyết các thiếu hụt về nhà ở và vệ sinh, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải./.

A Đảng

đã tặng

Các tin khác:

61-65 of 3435<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết